همالیش ملی نهج‌البلاغه و علوم انسانی

 

نخستین همایش ملی;سالانه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه پیام نور 

 

همایش ملی علمی-پژوهشی نیما یوشیج

 

همایش ملی بهلول شگفتی روزگار

 

نخستین همایش ملی نقد و نظریة ادبی در ایران

 

همایش استانی حضور هنر اسلامی در جغرافیای خراسان شمالی

 

فراخوان سمینار بین‌المللی بررسی اندیشه‌های علامه شهید سید اسماعیل بلخی -رحمه‌الله علیه-

 

 فراخوان همایش میراث مشترک مکتوب ایران و افغانستان

 

همایش بین المللی گونه های ادبی در مکتب ادبی کرمانشاه/

 

فراخوان مجله "دفتر عقل" http://fumblog.um.ac.ir/gallery/195/daftar%20aghl.doc

 

فراخوان همایش بین‌المللی ژانر اغوزنامه بعنوان منبع تاریخی و فرهنگی http://fumblog.um.ac.ir/gallery/195/10011.pdf

 

فراخوان دوازدهمین جشنواره جوان خوارزمی http://khwarizmi.irost.org/young/

 

پنجمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران:

http://www.ispl.ir/doc/5-farakhan.doc

 

همایش بزرگداشت طغرل بیک سلجوقی در ترکمنستان

http://fumblog.um.ac.ir/gallery/195/100001.pdf

 

همایش بین‌المللی خواجه احمد یسوی و ادبیات عرفانی مشرق زمین در ترکمنستان 

http://fumblog.um.ac.ir/gallery/195/100002.pdf

 

همایش ملی نشر http://www.iup.ir/index.aspx?pid=95159